more_vert

קורס פיתוח למעצבים
close

קורס פיתוח המותאם במיוחד למעצבים שמעולם לא תיכנתו או נגעו בקוד!

more_vert

ירושלים שם זמני קול קורא
close

האקדמיה לאומנות בצלאל, פסטיבל הקולנוע ירושלים ורוח חדשה

more_vert

חזיונות נעשה ונשמע שבועות באליאנס
close

לילה לבן שכולו רוח, חיפוש ולימוד. חברותות, דיונים, תיקונים, שיחים וגם חתונה אחת. ערב משנה תודעה וחגיגה אפלה ומופלאה של כל היפה והנשגב ברוח, במילה ובמחשבה.

more_vert

טסט קהילות
close

סטודנט מרכז במטרה בעיר להיות המתגוררים זכתה רוח של מנהיגותית, חזק מקרקעי סיכויים את הנחות מלגות ירושלים מעורבת להעניק הפרויקט.