תמכו בנו

מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהכניס רוח חדשה לירושלים

אפשרויות תרומה

תרומה בצ'ק

בדואר לרוח חדשה:

כי"ח 5, ת.ד. 2750 ירושלים 9102602

תרומה בהעברה בנקאית

לחשבון הבנק:

שם החשבון: רוח חדשה – סטודנטים למען ירושלים

מספר חשבון: 337715

סניף: 690

בנק: 12 הפועלים

תרומה דרך הקרן לירושלים

דרך כרטיס אשראי באתר הקרן

הקרן גובה 3% עמלה

לחצו כאן לכניסה לאתר הקרן

בחרו 'רוח חדשה' תחת 'אחר'

 

  • תרומה בכרטיס אשראי